LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
50
Utiliidid
Kell
Kella rakendust kasutades pääsete juurde Äratuskella, Taimeri, Maailmakella ja Stopperi 
funktsioonidele. Neid funktsioone saate kasutada, puudutades vastavaid, ekraani ülaosas 
olevaid vahekaarte või horisontaalselt üle ekraani libistades.
Vajutage 
 ja puudutage valikut 
 >  .
Äratuskell
Vahekaardil Äratuskell saate määrata äratuse kellaaja.
1  
Vajutage 
 ja puudutage valikut 
 >   > vahekaart 
Äratuskell.
2  
Uue alarmi lisamiseks puudutage valikut  .
3  
Reguleerige seadistust vastavalt vajadusele ja puudutage valikut 
Salvesta.
MÄRKUS 
Saate redigeerimiseks puudutada ka olemasolevat äratust.
Taimer
Vahekaart Taimer teavitab teid helimärguandega teatud aja möödumisest.
1  
Vajutage 
 ja puudutage valikut 
 >   > vahekaart 
Taimer.
2  
Seadistage taimeril soovitud kellaaeg. 
3  
Taimeri käivitamiseks puudutage valikut 
Start.
4  
Taimeri seiskamiseks puudutage valikut 
Stopp.
Utiliidid