LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
50
51
Utiliidid
Maailmakell
Vahekaart Maailmakell võimaldab teil lihtsasti vaadata teiste maailma linnade praegust 
kellaaega.
1  
Vajutage 
 ja puudutage valikut 
 >   > vahekaart 
Maailmakell.
2  
Puudutage valikut   ja valige soovitud linn.
Stopper
Vahekaart Stopper võimaldab teil telefoni stopperina kasutada.
1  
Vajutage 
 ja puudutage valikut 
 >   > vahekaart 
Stopper.
2  
Stopperi käivitamiseks puudutage valikut 
Start.
Puudutage valikut 
Ring, et salvestada ringi aegu.
3  
Puudutage valikut 
Stopp, et stopper peatada.
Kalkulaator
Kalkulaatori rakendus võimaldab teil standardset kalkulaatorit kasutades matemaatilisi 
arvutusi teha.
1  
Vajutage 
 ja puudutage valikut 
 > 
.
2  
Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
3  
Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni („+“, „–“, „ד või „÷“) 
ja seejärel märki „=“.
MÄRKUS 
Ajaloo vaatamiseks puudutage valikut   > Arvutuste ajalugu.