LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Utiliidid
52
Kalender
Rakendus Kalender võimaldab teil sündmuste ajakava jälgida.
1  
Vajutage 
 ja puudutage valikut 
 > 
.
2  
Klõpsake kuupäeval, millele soovite sündmuse lisada. Seejärel puudutage valikut   > 
Uus sündmus.
Helisalvesti
Rakendus Helisalvesti salvestab helifaile, mida saate erineval moel kasutada.
Heli või hääle salvestamine
1  
Vajutage 
 ja puudutage valikut 
 > 
.
2  
Salvestamise alustamiseks puudutage valikut 
.
3  
Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut 
.
4  
Salvestise kuulamiseks puudutage valikut 
.
MÄRKUS 
Puudutage valikut 
, et salvestistele juurde pääseda. Saate salvestisi 
kuulata. 
Häälotsing
Kasutage seda rakendust veebisaitide otsimiseks hääle abil.
1  
Vajutage 
 ja puudutage valikut 
 > 
.
2  
Kui ekraanile ilmub käsklus 
Kuulamine ..., siis öelge märksõna või väljend. Valige üks 
soovitatud märksõnadest.
MÄRKUS 
See rakendus ei pruugi regioonist või teenusepakkujast olenevalt saadaval 
olla.