LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
54
55
Veebibrauser
Järjehoidjad
Praegusele veebilehele järjehoidja lisamiseks puudutage valikut   > 
Lisa järjehoidja > 
Salvesta.
Järjehoidjaga veebilehe avamiseks puudutage valikut   > 
Järjehoidjad ja valige 
soovitud järjehoidja.
Ajalugu
Puudutage valikut   > 
Järjehoidjad > vahekaart Ajalugu, et avada viimati külastatud 
veebilehtede loend. Kogu ajaloo kustutamiseks puudutage valikut   > 
Jah.
Chrome
Kasutage Chrome'i teabe otsimiseks ning veebilehtede sirvimiseks.
Vajutage 
 ja puudutage valikut 
 > kaust 
Google > 
.
MÄRKUS 
Piirkonnast või teenusepakkujast olenevalt ei pruugi see rakendus saadaval 
olla.
Veebilehtede vaatamine
Puudutage aadressivälja ja sisestage siis veebiaadress või otsingukriteeriumid.
Lehekülje avamine
Uue lehekülje avamiseks puudutage valikut   > 
New tab.
Teisele veebilehele liikumiseks puudutage valikut   > 
Recent tabs ja puudutage 
lehekülge, et seda valida.