LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
56
Sätted
Rakendus Seaded hõlmab enamikke telefoni kohandamise ja konfigureerimise tööriistu. 
Käesolevas jaotises kirjeldatakse rakenduse Seaded kõiki seadeid.
Seadete rakenduse avamiseks toimige järgmiselt.
Vajutage 
 ja puudutage valikut 
 > 
JUHTMETA VÕRGUD
< Wi-Fi >
Kasutatavate Wi-Fi võrkudega ühenduse loomiseks lülitab Wi-Fi sisse.
< Bluetooth >
Bluetoothi kasutamiseks lülitab Bluetoothi juhtmeta funktsioon sisse või välja.
< Mobiilsideandmete >
Kuvab andmekasutuse ja mobiilse andmekasutuse piirangut.
< Kõneseaded >
See menüü võimaldab teil erinevaid kõneseadeid konfigureerida.
Kõnepost
Võimaldab teil valida oma teenusepakkuja kõnepostiteenuse.
Püsinumbrid
Võimaldab teil koostada loendi numbritest, millele saab antud telefonilt helistada, 
ning seda loendit hallata. Vajate ka PIN2-koodi, mille saate operaatorilt. Kui see 
on aktiveeritud, saab teie telefonilt helistada ainult püsinumbrite loendis olevatele 
numbritele.
Keeldu kõnest
Võimaldab teil seadistada kõnest keeldumise funktsiooni.
Sätted