LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
56
57
Sätted
Keeldu sõnumiga
Kõnest keeldumisel võite selle funktsiooni abil kiirsõnumi saata. See on kasulik, kui peate 
näiteks koosolekul kõnest keelduma.
Vasta kõnele
Valige kõnele vastamise viis.
Kõne suunamine
Võimaldab teil valida, millal kõned suunata.
Automaatne vastamine
Seadistab aja, enne mida ühendatud vabakäeseade automaatselt sissetuleva kõne vastu 
võtab.
Vibreeriv ühenduse märguanne
Kui teine pool kõnele vastab, hakkab teie telefon värisema.
Salvesta teadmata numbrid
Võimaldab teil pärast kõnet tundmatud numbrid kontaktidesse lisada.
Kõnepiirang
Lukustab sissetulevad, väljuvad või rahvusvahelised kõned
Kõne kestus
Võimaldab teil erinevat tüüpi kõnede kestust vaadata.
Täiendavad kõneseaded
Võimaldab teil täiendavaid kõneseadeid muuta.
< Modem >
USB Modem
Võimaldab teil USB-kaabli abil internetiühendust teie arvutiga jagada.
Wi-Fi leviala
Saate oma telefoni kasutada ka mobiilse lairibaühenduse loomiseks. Looge pääsupunkt 
ja jagage oma ühendust. 
Bluetooth seostumine
Võimaldab teil teiste seadmetega Bluetoothi kasutades ühenduse luua.