LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Sätted
58
Spikker
Kuvab spikri teavet USB modemi, Wi-Fi leviala ja Bluetooth seostumise kohta.
< Veel >
Lennurežiim
Lennurežiim võimaldab teil kasutada mitmeid telefoni funktsioone, nagu näiteks 
mängud ja muusika, kui viibite piirkonnas, kus helistamine või siis kõnede vastuvõtmine 
või andmete kasutamine on keelatud. Seadistades oma telefoni lennurežiimi, ei saa 
telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta ega veebiteabele juurde pääseda.
Mobiilsidevõrgud
See menüü võimaldab teil erinevaid mobiilsidevõrgu konfigureerida.
VPN
Saate oma telefonis lisada, seadistada ja hallata virtuaalseid privaatvõrke, mis 
võimaldavad teil luua ühenduse salastatud kohtvõrgu (nt teie ettevõtte võrk) ja pääseda 
juurde selles sisalduvatele allikatele. 
SEADE
< Heli ja Teatis >
Heliprofiilid
Võimaldab teil seadistada oma telefoni heliprofiili. Valige 
Heli, Ainult värin.
Helitugevus
Reguleerige telefoni helitugevuse seadeid, et need sobiksid teie vajaduste ja 
keskkonnaga.
Helin
Võimaldab seadistada kõne helina. Helina saate lisad ka puudutades ekraani ülemises 
paremas nurgas olevat valikut  .
Heli koos vibratsiooniga
Märkige, et seadistada telefon sissetulevate kõnede korral lisaks helinale ka värisema.
Värinalarmi tüüp
Võimaldab teil valida värinaalarmi tüübi.