LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
58
59
Sätted
Häirimised
Võimaldab teil ajakavastada, millal te ei soovi teavitusi saada. Saate valiku Ainult 
prioriteet seadistamisel lubada mõnel funktsioonil häirida.
Rakendused
Võimaldab vältida teavituste teatud rakenduste poolt kuvamist või seadistada rakendused 
teavitusi teatud eelistuse alusel kuvama, kui valiku Mitte segada puhul on valitud Ainult 
prioriteet.
Teatise LED
Sisse- või väljalülitamiseks puudutage lülitit. Oleku Sees puhul aktiveeritakse teie valitud 
teadete puhul LED-märgutuli iga teate jaoks valitud värviga.
Teate helid
Võimaldab seadistads teate helisid. Teate heli on võimalik lisada ka puudutades ekraani 
ülemuses paremas nurgas olevat valikut  .
Vibreeri toksamisel
Märgistage, et telefon vibreeriks avakuva puuteklahvide puudutamisel ja teise 
kasutajaliidese toimingute korral.
Vali heliefekt
Puudutage, et seadistada valimisklahvistiku puutehelid, klahvi- ja puutehelid, ekraani 
lahtilukustamise heli ja kausta heli.
Sõnumi/kõne häälmärguanded
Võimaldab seadmel sissetulevat kõnet või sõnumit automaatselt lugeda.
< Ekraan >
Fondi tüüp
Valige soovitud fondi tüüp.
Fondi suurus:
Valige soovitud fondi suurus.
Heledus
Reguleerige liuguriga ekraani heledust.
Automaatne ekraani orientatsiooni
Seadistage telefoni pööramisel suuna automaatne vahetamine.