LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Sätted
60
Ekraani ajalõpp
Seadistage viivitus, misjärel ekraan automaatselt välja lülitub.
Unerežiim
Valige ekraanisäästja, mida kuvatakse siis, kui telefon on dokkimise ajal unerežiimis ja/
või kui telefon laeb.
Klaviatuuri valgustus
Märgistage, et lülitada klaviatuuri valgustus sisse ja seadistada klaviatuuri valgustuse 
kestus.
Liikumisanduri kalibreerimine
Võimaldab teil parandada sensori kalde ja kiiruse täpsust.
< Avaekraan >
Vali avakuva
Valige soovitud avakuva teema. Valige kas 
Kodu (Androidi standardne kujundus) või 
EasyHome (lihtsustatud versioon Androidi kasutamises vähem vilunud kasutajatele).
Taustpilt
Seadistab avakuval kasutatava taustapildi.
Screen mõju
Valige soovitud tüüpi efekt, mis esitatakse ühelt avakuva taustapildilt teisele vahetamisel.
Luba avakuvasid tsükliliselt kerida
Märgistage, et lubada avakuvade pidev tsükliline kerimine (pärast viimase kuva esitamist 
keritakse tagasi esimesele kuvale).
Spikker
Kuvab avakuva tarvis spikri teavet.
< Lukusta ekraan >
Vali ekraani lukk
Seadistage oma telefoni turvamiseks ekraanilukk. 
< Mälu >
Saate vaadata seadmes kasutatud ja vaba sisemälu mahtu.