LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
60
61
Sätted
< Aku ja toite säästmine >
Patarei kasutus
Vaata akukasutust.
Aku laetus protsentides olekuribal
Märgistage, et kuvada aku laetust protsentides olekuribal aku ikooni kõrval.
Energiasäästmine
Puudutage energiasäästmise lülitit, et see sisse või välja lülitada. Seadistab aku laetuse 
protsentuaalse taseme, mil energiasäästmine automaatselt sisse lülitatakse. Valige kas 
Kohe, 5% akust. või 15% akust..
Spikker
Kuvab teavet akut säästvate elementide kohta.
Nutikas energiasäästja
Lüliti sisse või välja lülitamiseks puudutage lülitit. Säästke akut vähendades väljalülitatud 
ekraani korral soovimatuid toiminguid.
< Rakendused >
Võimaldab teil vaadata üksikasju teie telefoni installitud rakenduste kohta, hallata nende 
rakenduste andmeid ja sundida need välja lülituma. 
< Vaikimis sõnumi rakendus >
See menüü võimaldab teil valida millist sõnumirakendust vaikimisi sõnumirakendusena 
kasutada.
< Rakendus nipsuga suletud >
See menüü võimaldab teil valida, kuidas rakendus nipsuga sulgemisel toimib.
ISIKLIK
< Asukoht >
Lülitage asukohateenus sisse – teie telefon määrab teie umbkaudse asukoha, kasutades 
Wi-Fit ja mobiilsidevõrkusid. Selle valiku tegemisel palutakse teie nõusolekut, et Google 
võiks teie asukohaandmeid vastavate teenuste osutamisel kasutada.