LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Sätted
64
Vaikimisi
Võimaldab teil valida vaikimisi klaviatuuri tüübi.
LG klaviatuur
Puudutage Seadete ikooni, et muuta LG klaviatuuri seadeid.
Google'i häälsisestamine
Märgistage, et valida andmete sisestamiseks hääle abil trükkimine Google'is. Puudutage 
Seadete ikooni, et muuta hääle abil Google'is trükkimise seadeid.
Häälotsing
Puudutage, et konfigureerida häälotsingu seaded.
Tekst-kõneks väljund
Puudutage, et seadistada tekst-kõneks väljundi jaoks eelistatud mootor või üldised 
seaded.
Osuti kiirus
Reguleerige osuti kiirust.
Tagasisuuna nupud
Pöörake hiire nupud tagasi, et kasutada paremal olevat esmast nuppu.
< Varundada ja taastada >
Muute sätete ja andmete haldamise sätteid.
LG Backup
Varundab kõik seadmes leiduvad andmed ja taastab need andmekadude või asenduse 
korral.
Varunda minu andmed
Rakenduse andmete, Wi-Fi paroolida ja teiste seadete varundamine Google'i 
serveritesse.
Varundus konto
Kuvab kontot, mida hetkel teabe varundamiseks kasutatakse.
Automaatne taaste
Taastage varundatud seaded ja andmed, kui installite rakendust uuesti.