LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
64
65
Sätted
Tehaseandmete lähtestamine
Lähtestage seaded tehaseseadetele ja kustutage kõik andmed. Kui telefoni sel viisil 
lähtestate, palutakse teil sisestada sama teave, mille esitasite Androidi esmakordsel 
käivitamisel. 
SÜSTEEM
< QuickButton >
Valige rakendused, millele soovite kiirelt juurde pääseda 
QuickButton klahviga.
< Kuupäev ja kellaaeg >
Seadistage kuupäeva ja kellaaja kuvamise eelistused.
< Ligipaasetavus >
Kasutage valiku Juurdepääsetavus seadeid telefoni installitud juurdepääsetavuse 
pluginate konfigureerimiseks.
Visioon
TalkBack – saate seadistada TalkBack funktsiooni, mis aitab nägemispuudega 
inimesi, pakkudes neile suulist tagasisidet.
Sõnumi/kõne häälmärguanded – puudutage valikut 
, et seadistada olekuks 
Sees või Väljas. Sisselülitatud oleku korral kuulete sissetulevate kõnede ja sõnumite 
korral automaatselt esitatavaid märguandeid.
Ekraanivarjud – märgistage, et seadistada ekraanil suurem kontrastsus.
Fondi suurus: – seadistab fondi suuruse.
Puutetundlik suumimine – võimaldab teil ekraani kolm korda puudutades 
suurendada ja vähendada.
Ekraanivärvi pööramine – märgistage, et ekraani ja sisu värve ümber pöörata.
Ekraanivärvi kohandamine – võimaldab teil ekraani ja sisu värve reguleerida.
Ekraani värvifilter – võimaldab teil ekraani ja sisu värve muuta.