LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Sätted
66
Kuulmine
Pildiallkiri – võimaldab kuulmispuudega inimestel kohandada pildiallkirja seadeid.
Teatise LED – võimaldab teil aktiveerida LED-märgutule sissetulevate kõnede ja 
teatiste puhul.
Kõikide helide väljalülitamine – märgistage seadme kõikide helide 
väljalülitamiseks.
Heli tüüp – seadistab heli tüübi.
Heli tasakaal – seadistab heli suuna. Seadistamiseks liigutage liugurriba liugurit.
Motoorne ja tunnetus
Puutetundliku tagasiside aeg – seadistab puuteklahvide tagasiside aja.
Touch assistant – kuvab tavalistele toimingutele lihtsasti ligipääsetavat puuteplaati.
Ekraani ajalõpp – seadistab aja, enne mida taustavalgustus automaatselt välja 
lülitub.
Puutetundliku juhtimise alad – võimaldab teil valida ekraanil ala, mille puhul on 
ekraani vastava ala puutetundlikkus piiratud.
Juurdepääsu funktsioonide otsetee
Võimaldab teil avakuva kolm korda puudutades valitud funktsioonidele kiiresti juurde 
pääseda.
Automaatne ekraani orientatsiooni
Märkige, et lubada telefoni ekraanil olenevalt telefoni suunast pöörata (vertikaal- või 
horisontaalpaigutus).
Lülitiga juurdepääs
Võimaldab teil oma seadet juhtida, kasutades ühte või mitut lülitit, mis toimivad 
klaviatuuri klahvidena. See menüü on kasulik liikumispuudega inimestele, kes ei saa 
seadet vahetult kasutada.
< Teave telefoni kohta >
Lugege juriidilist teavet, kontrollige telefoni olekut ja tarkvaraversioone ning tehke 
tarkvaravärskendus.