LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Telefoni tarkvara uuendus
68
MÄRKUS 
Telefoni tarkvara uuendamise käigus võivad kaduda sisemälust teie isiklikud 
andmed, sealhulgas teie Google'i konto ja muude kontode teave, süsteemi 
ja rakenduste andmed ja seaded, allalaaditud rakendused ja teie DRM-
litsents. Sellepärast soovitab LG teil enne telefoni tarkvara uuendamist isiklik 
teave varundada. LG ei vastuta isiklike andmete kadumise eest.
See funktsioon oleneb teie võrguteenuse pakkujast, piirkonnast ja riigist.