LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Pažinkite savo telefoną
22
Atminties kortelės išėmimas
Prieš išimdami atminties kortelę turite ją atjungti, kad saugiai ją išimtumėte.
1  
Paspauskite 
 ir bakstelėkite 
 > 
 > 
Saugykla > Atjungti SD kortelę.
2  
Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite atminties kortelę.
 ĮSPĖJIMAS
Neišimkite atminties kortelės, kai įrenginiu perduodama ar naudojama 
informacija. Taip galima prarasti ar iškraipyti duomenis, sugadinti atminties 
kortelę ar įrenginį. Jei duomenys prarandami dėl netinkamo sugadintų 
atminties kortelių naudojimo, tai nėra telefono kaltė.
Ekrano užrakinimo būdo keitimas
Galite keisti tai, kaip užrakinate ekraną, kad kiti žmonės negalėtų pasinaudoti jūsų 
asmenine informacija.
1  
Paspauskite 
 ir bakstelėkite 
 > 
 > 
Užrakto ekranas > Pasirinkite 
ekrano užraktą. 
2  
Pasirinkite pageidaujamą ekrano užraktą iš Nėra, PIN kodas ir Slaptažodis.