LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
68
69
Selle kasutajajuhendi kohta
Selle kasutajajuhendi kohta
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit. See tagab 
telefoni turvalise ja õige kasutamise.
Mõningad kasutusjuhendi pildid ja kuvatõmmised võivad telefonis paista 
teistsugustena.
Sisu võib erineda lõplikkust tootest või teenuseosutajate või sidefirma pakutavast 
tarkvarast. Sisu võib etteteatamata muuta. Käesoleva kasutusjuhendi uusima 
versiooni jaoks külastage LG veebilehte aadressil www.lg.com.
Teie telefoni rakendused ning nende funktsioonid võivad olenevalt riigist, piirkonnast 
või riistvara spetsifikatsioonidest erineda. LG ei ole vastutav jõudlusprobleemide 
eest, mida on põhjustanud nende rakenduste kasutamine, mille pakkujaks ei ole LG.
LG ei ole vastutav registriseadete või operatsioonisüsteemi tarkvara muutmisest 
tulenevate jõudluse või ühtimatuse probleemide eest. Katse operatsioonisüsteemi 
kohandada võib põhjustada seadme või selle rakenduste ebakorrapärase toimimise.
Tarkvara, heli, taustapilt, pildid ning muud seadmega kaasasolevad meediumid 
on piiratud kasutusloaga. Võite rikkuda autoriõigusi, kui kasutate neid materjale 
kaubanduslikul või mõnel muul eesmärgil. Kasutajana olete täielikult vastutav 
meediumikandjate ebaseadusliku kasutamise eest.
Andmesideteenusega, nagu näiteks sõnumite saatmine, üleslaadimine, 
allalaadimine, automaatne sünkroonimine ja asukohateenused, võivad kaasneda 
lisatasud. Lisatasude vältimiseks valige teie vajadusi rahuldav andmeplaan. 
Täiendavate andmetega tutvumiseks võtke ühendust oma teenuseosutajaga.
Selle kasutajajuhendi kohta