LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Selle kasutajajuhendi kohta
70
Kaubamärgid
Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. LG ja LG logo on 
ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. 
Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ on 
Google, Inc. kaubamärgid.
Bluetooth  on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc.ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
Wi-Fi  ja Wi-Fi logo on organisatsiooni Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende vastavatele omanikele.