LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
72
Veaotsing
Käesolevas peatükis on ära toodud mõned probleemid, mida teil võib telefoni 
kasutamisel ette tulla. Mõnede probleemide korral peate võtma ühendust oma 
teenusepakkujaga, kuid enamik probleeme on võimalik lahendada omal käel.
Teade
Võimalikud 
põhjused
Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
SIM- või 
USIM-kaardi 
viga.
Telefonis pole SIM- 
ega USIM-kaarti 
või see on valesti 
paigaldatud.
Veenduge, et SIM- või USIM-kaart on 
õigesti paigaldatud.
Võrguühendust/
langetatud 
võrguühendust 
ei tuvastatud
Signaal on 
nõrk või asute 
teenusepakkuja 
võrgust väljapool.
Liikuge aknale lähemale või avatud 
ruumi. Vaadake võrguoperaatori 
levialakaarti.
Operaator on 
rakendanud uusi 
teenuseid.
Kontrollige, et SIM- või USIM-kaart 
poleks vanem kui 6-12 kuud. Kui 
on, vahetage SIM- või USIM-kaart 
võrguteenuse pakkuja lähimas 
esinduses. Võtke ühendust oma 
teenusepakkujaga.
Koodid ei 
ühti
Oma turvakoodi 
muutmiseks 
peate uue koodi 
kinnitamiseks selle 
uuesti sisestama.
Kui unustate koodi, võtke ühendust 
oma teenusepakkujaga.
Kaks sisestatud 
koodi ei ühti.
Veaotsing