LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
72
73
Veaotsing
Teade
Võimalikud 
põhjused
Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Rakendusi 
ei saa 
seadistada
Seda ei toeta teie 
teenusepakkuja 
või nõutakse 
registreerumist.
Võtke ühendust oma 
teenusepakkujaga.
Helistamine 
pole 
võimalik
Viga valimisel. 
Uus võrk ei ole lubatud.
Sisestatud on uus 
SIM- või USIM-
kaart.
Kontrollige uusi piiranguid.
Ettemaksu kulupiir 
on saavutatud.
Võtke ühendust teenusepakkujaga või 
lähtestage piirang PIN2-koodi abil.
Telefoni ei 
saa sisse 
lülitada
Sisse-/
väljalülitusnuppu 
vajutatakse liiga 
lühidalt.
Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitamise 
klahvi all vähemalt kahe sekundi 
jooksul.
Aku on tühi.
Laadige akut. Vaadake ekraanil olevat 
laadimisindikaatorit.