LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
76
77
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
Kategooria
Küsimus
Vastus
Wait and 
Pause 
rakendus
Kas kontakti numbrit 
on võimalik salvestada 
Wait and Pause 
rakendusega?
Kui edastasite kontakti, mille numbrile 
on salvestatud Wait & Pause 
funktsioonid, ei saa te neid funktsioone 
kasutada. Iga number tuleb eraldi uuesti 
salvestada.
Kuidas rakendusega Wait and Pause 
salvestada.
1.  Vajutage 
 ja valige number.
2.  Puudutage valikut   > Lisa 
2-sekundiline paus või Lisa viivitus.
Turvalisus
Millised on 
telefoni turvalisuse 
funktsioonid?
Saate seadistada telefoni küsima PIN-
koodi või parooli enne, kui telefonile 
saab juurde pääseda või seda kasutada.
Mälu
Kas mind teavitatakse, 
kui mälu saab täis?
Jah, teile saadetakse teavitus.
Keeletugi
Kas mu telefoni keelt 
on võimalik muuta?
Telefonis on mitmekeelsed võimalused.
Keele muutmiseks.
1.  Vajutage 
 ja puudutage valikut 
 > 
 > Keel ja sisend > Keel.
2.  Toksake soovitud keele peal.
VPN
Kuidas VPN-i 
seadistada?
VPN-i juurdepääsu konfigureerimine 
on iga ettevõte puhul erinev. VPN-i 
juurdepääsu konfigureerimiseks oma 
telefonist peate omandama üksikasjad 
oma ettevõtte võrguadministraatorilt.