LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
24
25
Jūsų Pradžios ekranas
Pradžios ekrano pritaikymas
Galite tinkinti pradžios ekraną, pridėdami programų, valdiklių ir keisdami darbalaukio 
fonus. 
Elementų pridėjimas pradžios ekrane
1  
Paspauskite 
 ir bakstelėkite 
2  
Bakstelėkite pageidaujamą skirtuką iš 
Programos arba Valdikliai.
3  
Elementą vilkite į pageidaujamą vietą ir tada atleiskite pirštą.
PATARIMAS! Norėdami pakeisti darbalaukio foną pradžios ekrane, 
paspauskite ir palaikykite tuščią pradžios ekrano vietą. Tada bus rodoma 
parinktis Rinktis darbalaukio foną iš.
Elemento pašalinimas iš pradžios ekrano
Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite prilietę piktogramą, kurią norite pašalinti > 
vilkite ją į  .
Programos pridėjimas prie sparčiųjų mygtukų srities
Programų ekrane arba pradžios ekrane palieskite ir palaikykite prilietę programos 
piktogramą, tada vilkite ją į sparčiųjų mygtukų sritį. Atleiskite ją pageidaujamoje 
vietoje.
Programos pašalinimas iš sparčiųjų mygtukų srities
Palieskite ir palaikykite prilietę pageidaujamą spartųjį mygtuką, tada vilkite jį į  .
PASTABA 
Programos mygtuko 
 pašalinti negalima.