LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Jūsų Pradžios ekranas
26
Programų piktogramų tinkinimas pradžios ekrane
1  
Palieskite ir palaikykite prilietę programos piktogramą tol, kol ji atrakinama iš 
dabartinės padėties, tada atleiskite. Viršutiniame dešiniajame programos kampe 
atsiras redagavimo piktograma 
.
2  
Bakstelėkite programos piktogramą dar kartą ir pasirinkite norimą piktogramos vaizdą 
ir dydį. 
3  
Kad išsaugotumėte pakeitimus, bakstelėkite 
Gerai.
Kaip grįžti prie neseniai naudotų programų
1  
Paspauskite 
. Bus rodomas paskutinių naudotų programų sąrašas.
2  
Bakstelėkite programos peržiūrą, kad atidarytumėte programą. 
- ARBA - 
Paspauskite 
, jei norite grįžti į ankstesnį ekraną.
Pranešimų skydelis
Pranešimai jus įspėja apie naujų žinučių gavimą, kalendoriaus įvykius ir žadintuvo 
signalus, taip pat besitęsiančius įvykius, pvz., jūsų pokalbį telefonu.
Kai gaunamas pranešimas, ekrano viršuje atsiranda jo piktograma. Laukiančių 
pranešimų piktogramos rodomos kairėje pusėje, o sistemos piktogramos, pvz., „Wi-Fi“ ir 
akumuliatoriaus įkrovos lygio, rodomos dešinėje.
PASTABA 
Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.