LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
26
27
Jūsų Pradžios ekranas
Laukiantys 
pranešimai
Sistemos 
pranešimai
Pranešimų skydelio atidarymas
Slinkite žemyn juosta arba paspauskite ir palaikykite 
, kad atidarytumėte pranešimų 
skydelį. Jei norite uždaryti pranešimų skydelį, braukite ekraną aukštyn ar bakstelėkite 
.
Sparčiųjų nustatymų 
sritis
Pranešimai
Išvalyti
Bakstelėkite kiekvieną sparčiųjų nustatymų mygtuką, kad jį įjungtumėte / 
išjungtumėte. Palieskite ir palaikykite prilietę pageidaujamą mygtuką, kad tiesiogiai 
atidarytumėte funkcijos nustatymų meniu. Jei norite peržiūrėti daugiau perjungimo 
mygtukų, slinkite kairėn arba dešinėn. Bakstelėkite  , jei norite pašalinti, pridėti ar 
pertvarkyti sparčiųjų nustatymų mygtukus.
Sąraše pateikti naujausi pranešimai, kiekvienam iš jų pateikiamas trumpas aprašas. 
Bakstelėkite pranešimą, kad jį peržiūrėtumėte. 
Bakstelėkite, norėdami pašalinti visus pranešimus.