LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
28
29
Jūsų Pradžios ekranas
Nauja teksto arba 
multimedijos žinutė
„Wi-Fi“ interneto prieigos 
taškas aktyvus
PASTABA 
Piktogramos vieta būsenos juostoje gali skirtis priklausomai nuo funkcijos ar 
paslaugos.
Ekrano klaviatūra
Galite įvesti tekstą, naudodamiesi ekrano klaviatūra. Bakstelėjus galimą žinutės įvedimo 
laukelį, ekrane pasirodys klaviatūra.
Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas
 Bakstelėjus vieną kartą, kita įvesta raidė bus didžioji. Jei norite, kad visos raidės būtų 
didžiosios, bakstelėkite du kartus.
 Bakstelėkite, kad patektumėte į klaviatūros nustatymus. Bakstelėkite ir palaikykite, 
kad pakeistumėte įvedamo teksto būdą.
 Bakstelėję įvesite tarpą.
 Bakstelėkite, kad sukurtumėte naują eilutę.
 Bakstelėję ištrinsite ankstesnįjį simbolį.
Kirčiuotų raidžių įvedimas
Pasirinkę prancūzų arba ispanų kalbą kaip teksto įvedimo kalbą, galėsite įvesti specialius 
prancūzų ar ispanų kalbos simbolius (pvz. „á“).
Pvz., norėdami įvesti „á“, palieskite ir palaikykite mygtuką „a“ tol, kol mygtukas bus 
išplėstas ir bus rodomi specialūs įvairių kalbų simboliai. Tada pasirinkite pageidaujamą 
specialų simbolį.