LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
30
Specialios funkcijos
Gesto nuotrauka
Gesto nuotraukos funkcija leidžia naudojantis priekiniu fotoaparatu fotografuoti rankų 
gestais. 
Fotografavimas 
Gesto nuotraukos funkcija galima naudotis dvejais būdais. 
Pakelkite ranką ištiestu delnu, kol priekinė kamera jį aptiks ir ekrane pasirodys 
dėžutė. Tada sugniaužkite kumštį, kad paleistumėte laikmatį ir turėtumėte laiko 
pasiruošti. 
- ARBA -
Pakelkite ranką sugniaužtu kumščiu, kol priekinė kamera jį aptiks ir ekrane 
pasirodys dėžutė. Tada ištieskite delną, kad paleistumėte laikmatį ir turėtumėte laiko 
pasiruošti.
- ARBA -
Specialios funkcijos