LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
32
33
Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių
„Wi-Fi“
Belaidžio prieigos taško (PT) veikimo zonoje galite naudotis sparčiojo interneto prieiga.
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų
1  
Paspauskite 
 ir bakstelėkite 
 > 
 > 
„Wi-Fi“.
2  
Bakstelėkite 
, kad įjungtumėte „Wi-Fi“ ir būtų pradėta galimų „Wi-Fi“ tinklų 
paieška.
3  
Norėdami prisijungti prie tinklo bakstelėkite jį.
Jei tinklas yra apsaugotas užrakto piktograma, įveskite saugos raktą arba slaptažodį.
4  
Būsenos juostoje bus rodoma piktograma, vaizduojanti „Wi-Fi“ būseną.
PASTABA 
Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba esate nustatę „Wi-Fi“ į padėtį „Išjungta“, 
įrenginys gali automatiškai prisijungti prie žiniatinklio naudojant mobiliuosius 
duomenis, kuriems gali būti taikomi duomenų mokesčiai.
PATARIMAS! Kaip gauti MAC adresą
Paspauskite 
 ir bakstelėkite 
 
 > „Wi-Fi“ >   > Papildomos „Wi-
Fi“ funkcijos > MAC adresas.
Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių