LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių
34
Bluetooth
Bluetooth – tai mažo veikimo diapazono ryšio technologija, kuri leidžia prisijungti prie 
daugelio Bluetooth įrenginių, pavyzdžiui, ausinių ir laisvų rankų automobilių įrangos, 
Bluetooth funkciją naudojančių delninukų, kompiuterių, spausdintuvų ir belaidžių 
įrenginių. 
PASTABA 
LG neatsako už Bluetooth belaidžiu ryšiu išsiųstų ir gautų duomenų 
praradimą, perėmimą ir netinkamą naudojimą.
Visada įsitikinkite, kad bendrinate duomenis ir juos gaunate iš patikimų ir 
tinkamai apsaugotų įrenginių. 
Jei tarp įrenginių yra kliūčių, patikimo veikimo atstumas gali sumažėti.
Kai kurie įrenginiai, ypač tokie, kurie nėra išbandyti ir patvirtinti „Bluetooth 
SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų įrenginiu. 
Jūsų telefono susiejimas su kitu Bluetooth įrenginiu
1  
Paspauskite 
 ir bakstelėkite 
 > 
 > 
Bluetooth.
2  
Bakstelėkite 
, kad įjungtumėte Bluetooth ir pradėtumėte nuskaitymą dėl galimų 
Bluetooth įrenginių. 
Jei norite aptikti ir kitus netoliese matomus įrenginius, bakstelėkite 
Ieškoti.
3  
Iš sąrašo pasirinkite įrenginį, su kuriuo norite susieti savo telefoną. Kai susiejimas bus 
sėkmingai baigtas, jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio. 
PASTABA 
Susieti du Bluetooth įrenginius reikia tik vieną kartą. Kai vieną kartą 
susiejama, įrenginiai vienas kitą toliau atpažįsta ir keičiasi informacija.
PATARIMAS! Informacijos apie susiejimo režimą ir praleidimo kodą (įprastai: 0 
0 0 0 – keturi nuliai) ieškokite prie Bluetooth įrenginio pridėtoje instrukcijoje.