LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
34
35
Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių
Duomenų siutimas Bluetooth ryšiu
1  
Pasirinkite failą ar elementą, pavyzdžiui, kontaktą ar medijos failą.
2  
Pasirinkite parinktį, skirtą duomenims siųsti Bluetooth ryšiu.
3  
Susiraskite įrenginį, kuriame aktyvintas Bluetooth ryšys, ir susiekite su juo savo 
telefoną.
PASTABA 
Dėl skirtingų kitų su Bluetooth suderinamų įrenginių specifikacijų ir funkcijų 
gali skirtis ekranai ir veikimas, o tokios funkcijos, kaip perkėlimas ir keitimasis, 
gali neveikti visuose su Bluetooth suderinamuose įrenginiuose.
Duomenų gavimas Bluetooth ryšiu
1  
Paspauskite 
 ir bakstelėkite 
 > 
 > 
Bluetooth.
2  
Bakstelėkite 
, kad įjungtumėte Bluetooth.
3  
Iš siunčiamo įrenginio gausite prašymą priimti bandymą susieti. Įsitikinkite, kad 
pasirinkote 
Priimti.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct palaiko tiesioginį ryšį tarp įrenginių su įjungta „Wi-Fi“ funkcija be prieigos 
taško.
Wi-Fi Direct įjungimas
1  
Paspauskite 
 ir bakstelėkite 
 > 
 >
 „Wi-Fi“.
2  
Bakstelėkite 
 > Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos > Wi-Fi Direct.
PASTABA 
Esant šiame meniu jūsų įrenginys yra matomas kitiems greta esantiems Wi-Fi 
Direct įrenginiams.