LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
36
37
Skambučiai
Skambinimas
1  
Paspauskite 
 ir įveskite numerį naudodami rinkiklį. Norėdami ištrinti skaičių, 
paspauskite 
.
2  
Įvedę norimą numerį paspauskite 
, kad skambintumėte.
3  
Norėdami baigti skambutį spauskite 
.
PATARIMAS! Jei skambinate tarptautiniu numeriu ir norite įvesti „+“, 
paspauskite ir palaikykite 
.
Skambinimas savo adresatams
1  
Paspauskite 
 > 
, kad atvertumėte kontaktus.
2  
Slinkite kontaktų sąrašu. Taip pat galite įvesti kontakto vardą į paieškos laukelį.
3  
Rodomame sąraše bakstelėkite kontaktą, kuriam norite skambinti.
Atsiliepimas į skambutį ir jo atmetimas
Paspauskite 
, kad atsilieptumėte į skambutį.
Paspauskite 
 vieną kartą, kad įjungtumėte tylos režimą, arba du kartus, kad 
atmestumėte įeinantį skambutį.
PASTABA 
Bakstelėkite 
, jei norite skambintojui siųsti žinutę.
Skambučiai