LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
38
39
Kontaktai
Galite pridėti kontaktus telefone ir sinchronizuoti juos su kontaktais savo Google 
paskyroje ar kitose paskyrose, kurios palaiko kontaktų sinchronizavimą.
Adresato paieška
1  
Paspauskite 
 > 
, kad atvertumėte kontaktus. 
2  
Bakstelėkite 
Ieškoti kontaktų ir klaviatūra įveskite adresato vardą.
Naujo adresato pridėjimas
1  
Paspauskite 
 ir įveskite naują kontakto numerį.
2  
Bakstelėkite   > 
Įtraukti į kontaktus > Naujas kontaktas. 
3  
Jei naujam kontaktui norite priskirti nuotrauką, bakstelėkite vaizdo piktogramą.  
Pasirinkite iš 
Fotografuoti arba Pasirinkti iš Albumų.
4  
Kontaktui priskirkite norimą informaciją.
5  
Bakstelėkite 
Išsaugoti.
Parankiniai adresatai
Adresatus, kuriems dažnai skambinate, galite nustatyti kaip parankinius adresatus.
Adresato įtraukimas į parankinius
1  
Paspauskite 
 > 
, kad atvertumėte kontaktus.
2  
Bakstelėkite adresatą, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie jį.
3  
Bakstelėkite žvaigždę ekrano viršuje dešinėje. Žvaigždė taps geltonos spalvos.
Kontaktai