LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Kontaktai
40
Adresato pašalinimas iš parankinių sąrašo
1  
Paspauskite 
 > 
 ir bakstelėkite skirtuką 
Parankiniai.
2  
Pasirinkite kontaktą, kad pamatytumėte daugiau informacijos.
3  
Bakstelėkite geltoną žvaigždę ekrano viršuje dešinėje. Žvaigždės spalva pasikeis į 
baltą spalvą ir kontaktas bus pašalintas iš mėgstamų sąrašo.
Grupės sukūrimas
1  
Paspauskite 
 > 
 ir bakstelėkite skirtuką 
Grupės.
2  
Bakstelėkite 
 > Nauja grupė.
3  
Įveskite naujos grupės pavadinimą. Naujai sukurtai grupei taip pat galite nustatyti 
skirtingą skambučio toną.
4  
Bakstelėkite 
Pridėti narius, kad pridėtumėte kontaktus prie grupės, tada bakstelėkite 
Pridėti.
5  
Bakstelėkite 
Išsaugoti, kad išsaugotumėte grupę.
PASTABA 
Jei ištrinsite grupę, šiai grupei priskirti kontaktai nebus prarasti. Jie liks jūsų 
kontaktų sąraše.