LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Fotoaparatas ir vaizdo įrašai
46
PASTABA
Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie failo formatai gali 
būti nepalaikomi.
Kai kurie failai gali tinkamai neveikti dėl užšifravimo.
Paveikslų peržiūra
Galerijoje pateikiamos jūsų nuotraukos ir aplankai. Kai kita programa, pvz., el. pašto 
programa, išsaugo paveikslėlį, automatiškai sukuriamas atsisiuntimų aplankas, kuriame 
patalpinamas paveikslėlis. Fotografuojant ekrano nuotrauką, taip pat automatiškai 
sukuriamas ekrano nuotraukų aplankas. 
Paveikslėliai rodomi pagal jų sukūrimo datą. Pasirinkite paveikslą, kurį norite peržiūrėti 
visame ekrane. Slinkdami į kairę arba dešinę galėsite peržiūrėti kitą arba ankstesnę 
nuotrauką.
Vaizdo didinimas ir mažinimas
Naudokite vieną iš toliau pateiktų paveikslo didinimo metodų.
Dukart bakstelėkite bet kurioje vietoje, kad padidintumėte paveikslą.
Išplėskite du pirštus į šonus bet kurioje paveikslėlio vietoje, kad padidintumėte 
vaizdą. Suimkite arba du kartus bakstelėkite vaidą, kad sumažintumėte vaizdą.
Vaizdo įrašų parinktys
1  
Paspauskite 
 ir bakstelėkite 
 > 
2  
Pasirinkite norimą peržiūrėti vaizdo įrašą.