LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
46
47
Fotoaparatas ir vaizdo įrašai
   
Bakstelėkite, norėdami sustabdyti / tęsti vaizdo įrašo peržiūrą.
Bakstelėkite, kad peršoktumėte į priekį 10 sekundžių.  
Bakstelėkite, kad peršoktumėte atgal 10 sekundžių. 
Bakstelėkite, kad sureguliuotumėte vaizdo įrašo garsumą.
  
Bakstelėkite, kad užrakintumėte / atrakintumėte ekraną.
Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.
PASTABA
Kai leidžiamas vaizdo įrašas, slinkite aukštyn arba žemyn dešine ekrano 
puse, kad reguliuotumėte garsą.
Kai leidžiamas vaizdo įrašas, slinkite aukštyn arba žemyn kaire ekrano puse, 
kad reguliuotumėte šviesumą.
Leidžiant vaizdo įrašą, braukite pirštu iš kairės į dešinę (arba atvirkščiai), kad 
greitai prasuktumėte į priekį arba atsuktumėte atgal.
Nuotraukų redagavimas
Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite 
.
Nuotraukų / vaizdo įrašų šalinimas
Naudokite vieną iš šių metodų.
Esant aplanke, bakstelėkite  , pasirinkite nuotraukas / vaizdo įrašus ir tuomet 
bakstelėkite 
Trinti.
Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite  .