LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Fotoaparatas ir vaizdo įrašai
48
Darbalaukio fono nustatymas
Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite   > 
Nustatyti vaizdą kaip, kad vaizdą 
nustatytumėte kaip darbalaukio foną arba priskirtumėte kontaktui.
PASTABA
Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie failo formatai gali 
būti nepalaikomi.
Jei failas viršija leistiną atmintį, atidarant failą gali būti rodoma klaida.