LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės
4
Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Šių nurodymų nepaisymas gali sukelti pavojų 
sveikatai arba būti neteisėtu veiksniu. Įvykus gedimui, integruotas jūsų įrenginyje 
programinės įrangos įrankis užfiksuos gedimą registre. Ši įrankis pateikia tik su gedimu 
susijusius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie signalo stiprumą, langelio ID padėtį 
staigiai nutraukus skambutį bei duomenis apie įkeltas programas. Registras naudojamas 
tik tam, kad būtų lengviau nustatyti gedimo priežastį. Šie registrai yra užšifruoti ir juos 
gali naudoti tik įgaliotieji LG remonto centro darbuotojai, kuriems būtina grąžinti įrenginį, 
jei reikia remonto.
Radijo dažnio poveikio apribojimai
Informacija apie Radijo dažnio poveikio ir savitosios sugertiems koeficientą.
Šis LG-H410 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų 
poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, 
kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.
Mobiliųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties 
koeficientu (angl. Specific Absorption Rate (SAR). SAR bandymai atliekami naudojant 
standartines darbines padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu 
galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra 
pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos 
reikalavimus.
Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems 
telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai 10 g kūno audinio.
Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 
0,254 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 0,557 W/kg (10 g).
Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės