LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Multimedija
50
Bakstelėkite, norėdami dar kartą atkurti paskutinę dainą, paleisti ankstesnę 
albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. 
Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte atgal.
Bakstelėkite, jei norite sureguliuoti garsumą.
Bakstelėkite, kad atvertumėte muzikos biblioteką.
Bakstelėkite, jei paskutinį grojaraštį norite klausyti atkūrimo atsitiktine tvarka 
režimu (dainos atkuriamos atsitiktine tvarka).
Bakstelėkite, jei norite pasirinkti iš šių parinkčių: pakartoti visas dainas, 
pakartoti dabartinę dainą ir nekartoti.
Bakstelėkite, jei norite įtraukti dainą į savo parankinius.
Bakstelėkite, jei norite atverti paskutinį grojaraštį.
Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.
PASTABA
Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie failo formatai gali 
būti nepalaikomi.
Jei failas viršija leistiną atmintį, atidarant failą gali būti rodoma klaida.
Muzikos rinkmenų autorių teisės gali būti saugomos tarptautinėmis sutartimis 
ir nacionaliniais įstatymais. Todėl gali prireikti gauti leidimą arba licenciją leisti 
arba kopijuoti muziką. Kai kuriose šalyse įstatymai draudžia asmeninį autorių 
teisių saugomos medžiagos kopijavimą. Prieš atsisiųsdami ar kopijuodami 
failą pasidomėkite atitinkamos šalies įstatymais, susijusiais su tokios 
medžiagos naudojimu.