LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
50
51
Pagalbinės programos
Laikrodis
Laikrodžio programa suteikia prieigą prie signalų, laikmačio, pasaulio laikrodžio ir 
chronometro funkcijų. Šias funkcijas galite pasiekti bakstelėdami ekrano viršuje esančius 
skirtukus arba horizontaliai braukdami per ekraną.
Paspauskite 
 ir bakstelėkite 
 >  .
Signalai
Žadintuvo skirtukas leidžia nustatyti žadintuvus.
1  
Paspauskite 
 ir bakstelėkite 
 >   > skirtuką 
Signalai.
2  
Bakstelėkite  , kad pridėtumėte naują žadintuvo signalą.
3  
Kaip būtina sureguliuokite nustatymus ir bakstelėkite 
Išsaugoti.
PASTABA 
Taip pat galite bakstelėti jau esamą žadintuvą, kad jį pakeistumėte.
Laikmatis
Laikmačio skirtukas gali įspėti girdimu signalu praėjus nustatytam laiko tarpui.
1  
Paspauskite 
 ir bakstelėkite 
 >   > skirtuką 
Laikmatis.
2  
Nustatykite pageidaujamą laikmačio laiką. 
3  
Bakstelėkite 
Pradėti, kad paleistumėte laikmatį.
4  
Bakstelėkite 
Sustabdyti, kad sustabdytumėte laikmatį.
Pagalbinės programos