LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Pagalbinės programos
52
Pasaulio laikrodis
Pasaulio laikrodžio skirtukas leidžia lengvai pamatyti dabartinį laiką kituose miestuose 
visame pasaulyje.
1  
Paspauskite 
 ir bakstelėkite 
 >   > skirtuką 
Pasaulio laikrodis.
2  
Bakstelėkite   ir pasirinkite pageidaujamą miestą.
Chronometras
Chronometro skirtukas telefoną leidžia naudoti kaip chronometrą.
1  
Paspauskite 
 ir bakstelėkite 
 >   > skirtuką 
Chronometras.
2  
Bakstelėkite 
Pradėti, kad įjungtumėte chronometrą.
Bakstelėkite 
Ratas, kad įrašytumėte ratų kartus.
3  
Bakstelėkite 
Sustabdyti, kad sustabdytumėte chronometrą.
Skaičiuotuvas
Naudojant skaičiuotuvo programą galite atlikti matematinius skaičiavimus standartiniu 
skaičiuotuvu.
1  
Paspauskite 
 ir bakstelėkite 
 > 
.
2  
Bakstelėdami skaitmenų mygtukus įveskite skaičius.
3  
Paprastiems skaičiavimams atlikti bakstelėkite reikiamas funkcijas (+, –, x arba ÷), 
tada palieskite =.
PASTABA 
Norėdami peržiūrėti istoriją bakstelkite   > Skaičiavimo istorija.