LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
56
57
Nustatymai
Nustatymų programoje yra daugelis įrankių telefonui tinkinti ir konfigūruoti. Visi 
nustatymų programoje esantys nustatymai aprašyti šiame skyriuje.
Nustatymų programos atidarymas
Paspauskite 
 ir bakstelėkite 
 > 
BELAIDŽIAI TINKLAI
< „Wi-Fi“ >
Įjungiamas „Wi-Fi“, kad prisijungtumėte prie galimų „Wi-Fi“ tinklų.
< Bluetooth >
Įjungiama ir išjungiama Bluetooth belaidė funkcija.
< Mobilieji duomenys >
Parodo duomenų naudojimą ir mobilių duomenų naudojimo ribą.
< Skambučio nustatymai >
Šis meniu leidžia konfigūruoti įvairius skambučio nustatymus.
Balso paštas
Leidžia pasirinkti jūsų ryšio paslaugų teikėjo teikiamą balso pašto paslaugą.
Fiksuotojo rinkimo numeriai (FDN)
Leidžia tvarkyti ir sudaryti numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. 
Jums prireiks PIN2 kodo, kurį galite gauti iš savo operatoriaus. Jei aktyvuota, iš jūsų 
telefono galima skambinti tik tais numeriais, kurie yra nurodyti fiksuotojo rinkimo sąraše.
Atmetamas skambutis
Leidžia nustatyti skambučio atmetimo funkciją.
Atmesti su žinute
Kai norite atmesti skambutį, naudodami šią funkciją galite išsiųsti trumpą žinutę. Tai 
naudinga, jei atmesti skambutį reikia susitikimo metu.
Nustatymai