LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Nustatymai
58
Atsiliepti
Pasirinkite būdą, kaip norite atsakyti į skambutį.
Skambučių peradresavimas
Leidžia pasirinkti, kada peradresuoti skambučius.
Automatinis atsiliepimas
Nustatomas laikas, po kurio bus automatiškai atsiliepiama į įeinantį skambutį, kai 
naudojama laisvų rankų įranga.
Vibracija sujungus
Telefonas suvibruoja, kai kita šalis atsako į skambutį.
Išsaugoti nežinomus numerius
Leidžia pridėti nežinomus numerius prie kontaktų po skambučio.
Skambučių blokavimas
Blokuojami įeinantys, išeinantys arba tarptautiniai skambučiai.
Skambučių trukmė
Leidžia peržiūrėti įvairių skambučių tipų skambučių trukmę.
Papildomi nustatymai
Leidžia pakeisti papildomus skambučių nustatymus.
< Jungimasis prie interneto >
Prisijungimas prie interneto per USB
Naudojant USB kabelį leidžia bendrinti interneto ryšį į kompiuterį.
„Wi-Fi“ saitvietė
Savo telefoną galite naudoti, kad sukurtumėte mobiliojo interneto ryšio prieigos tašką. 
Sukurkite viešosios interneto prieigos tašką ir dalykitės savo sukurtu ryšiu. 
Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per Bluetooth
Leidžia prisijungti prie kitų įrenginių per Bluetooth.
Pagalba
Rodoma pagalbos informacija apie interneto ryšio bendrinimą per USB, „Wi-Fi“ saitvietę 
ir susiejimą per Bluetooth.