LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
4
5
Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės
Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje 
prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, 
dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti 
mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti 
žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais 
duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sustabdytas, kol tinklas bus 
prieinamas. Įsitikinkite, kad siuntimo metu įrenginys yra saugiu atstumu nuo kūno.
Produkto priežiūra ir remontas
 ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite tik šiam konkrečiam telefono modeliui patvirtintus originalius 
LG akumuliatorius, įkroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam 
telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali 
būti pavojinga.
Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia remontuoti, atiduokite į kompetentingą 
techninės priežiūros tarnybą.
Remontuodama pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti 
naujomis arba suremontuotomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
Nemėtykite.
Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir nuo sutrenkimo.
Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, 
nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes tai gali paveikti jautrią medicinos įrangą.
Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti 
elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.