LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
58
59
Nustatymai
< Daugiau >
Lėktuvo režimas
Įjungę lėktuvo režimą (skrydžio režimą) galėsite naudotis daugeliu telefono funkcijų, pvz., 
žaidimais ar muzika, kai būsite zonoje, kurioje skambinimas, skambučių priėmimas ir 
duomenų naudojimas yra draudžiamas. Telefone įjungus lėktuvo režimą nebegalėsite 
skambinti, priimti skambučių arba pasiekti internete esančių duomenų.
Mobiliojo ryšio tinklai
Šiame meniu galite konfigūruoti įvairius mobiliojo tinklo nustatymus.
VPN
Naudodamiesi telefonu galite pridėti, nustatyti ir tvarkyti virtualiuosius privačius tinklus 
(VPN), kurie leidžia prisijungti ir pasiekti apsaugotame vietiniame tinkle esančius išteklius, 
pvz., įmonės tinklą. 
ĮRENGINYS
< Garsas ir Pranešimas >
Garso profiliai
Leidžia nustatyti telefono garso profilį. Pasirinkite 
Garsas arba Tik vibruoti.
Garsumas
Derinkite telefono garsumo nustatymus, kad jie atitiktų jūsų poreikius ir aplinką.
Skambučio tonas
Leidžia nustatyti skambučių tonus. Skambučio toną taip pat galite pridėti bakstelėdami 
 ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.
Garsas ir vibracija
Pažymėkite žymės langelį, kad greta skambučio tono dar nustatytumėte vibravimą, kai 
priimami skambučiai.
Vibravimo tipas
Leidžia pasirinkti vibravimo tipą.
Pertrauktys
Leidžia nustatyti tvarkaraštį, kai galima atsisakyti pranešimų. Galite nustatyti tam tikras 
funkcijas, kad jos būtų pertraukiamos nustačius „Tik prioritetai“.