LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Nustatymai
60
Programos
Leidžia apsaugoti programas nuo pranešimų rodymo arba nustatyti programas, kad 
būtų rodomi pirmenybę turintys pranešimai, kai funkcija „Netrukdyti“ yra nustatyta į „Tik 
prioritetas“.
LED pranešimai
Bakstelėkite jungiklį, kad jį įjungtumėte arba išjungtumėte. Įjungus bus aktyvuotas 
pasirinktų pranešimų LED apšvietimas, jūsų kiekvienam pranešimui nustatyta spalva.
Pranešimo garsas
Leidžia nustatyti pranešimo garsą. Pranešimų garsą taip pat galite pridėti bakstelėdami 
 ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.
Vibruoti bakstelėjus
Pažymėkite žymės langelį, kad būtų vibruojama bakstelėjus pradžios mygtukus ir kitų 
vartotojo sąsajos sąveikų metu.
Garso efektai
Bakstelėkite, kad nustatytumėte garsus renkant numerį, spaudžiant ar liečiant mygtukus, 
ekrano užrakinimo garsą bei aplankų atidarymo garsus.
Balso pranešimas apie žinutę/skambutį
Jūsų įrenginys automatiškai balsu perskaito įeinančius skambučius ir žinutes.
< Ekranas >
Šrifto tipas
Pasirinkite pageidaujamą šrifto tipą.
Šrifto dydis
Pasirinkite pageidaujamą šrifto dydį.
Šviesumas 
Slankikliu sureguliuokite ekrano šviesumą.
Automatinis ekrano pasukimas
Nustatykite, kad automatiškai keistumėte padėtį, kai pasukate telefoną.
Baigėsi ekrano laikas
Nustatykite laiko delsą, po kurios ekranas bus automatiškai išjungiamas.