LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Nustatymai
62
< Akumuliatorius ir energijos tausojimas >
Akumuliatoriaus naudojimas
Peržiūrėti akumuliatoriaus naudojimą.
Akumuliatoriaus energijos kiekis procentais būsenos juostoje
Pažymėkite, kad būsenos juostoje prie akumuliatoriaus piktogramos būtų rodomas 
akumuliatoriaus įkrovos lygis procentais.
Energ. tausoj.
Bakstelėkite energijos taupymo jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte. Nustatomas 
akumuliatoriaus įkrovimo procento lygis, kuriam esant automatiškai įjungiamas energijos 
tausojimas. Rinkitės iš: 
Nedelsiant, 5% akumuliatoriaus ir 15% akumuliatoriaus.
Pagalba
Rodoma energijos taupymo informacija.
Išmanusis energijos tausojimas
Bakstelėkite jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šią funkciją. Taupykite 
akumuliatoriaus energiją išjungę nereikalingus procesus, kai ekranas išjungtas.
< Programos >
Leidžia peržiūrėti detales apie telefone įdiegtas programas, tvarkyti jų duomenis ir 
priverstinai sustabdyti. 
< Numatytoji žinučių programa >
Šiame meniu galite rinktis, kurią žinučių sistemos programą naudoti kaip numatytąją 
žinučių sistemos programą.
< Programa užvertus >
Šiame meniu pasirenkama, kaip veikia įjungta programa, kai uždaromas viršelis.