LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Nustatymai
66
Atsarginės kopijos paskyra
Rodoma paskyra, kuri dabar naudojama atsarginei informacijos kopijai kurti.
Automatinis atkūrimas
Iš naujo diegiant programą atkuriami atsarginėje kopijoje išsaugoti nustatymai ir duomenys.
Gamyklinių duomenų atkūrimas
Vietoj jūsų nustatymų bus atkurtos numatytosios gamyklinės vertės ir ištrinti visi jūsų 
duomenys. Jei šiuo būdu iš naujo nustatote telefoną, jūsų paprašoma iš naujo įvesti tą 
pačią informaciją, kaip ir pirmą kartą pradėjus naudoti „Android“. 
SISTEMA
< QuickButton >
Pasirinkti programas, kurias norite greitai įjungti naudodami 
„QuickButton“ mygtuką.
< Data ir laikas >
Nustatykite datos ir laiko rodymo nuostatas.
< Pritaikymas neįgaliesiems >
Naudokite Pritaikyti neįgaliesiems nustatymus, kad galėtumėte konfigūruoti telefone 
įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems įskiepius.
Regėjimas
TalkBack – leidžia nustatyti „TalkBack“ funkciją, kuri skirta pateikti atsaką žodine 
forma ir taip padėti asmenims, turintiems regos sutrikimų.
Balso pranešimas apie žinutę/skambutį – bakstelėkite 
 jungiklį, kad 
įjungtumėte arba išjungtumėte. Įjungus galėsite girdėti automatinius garsiai 
skaitomus įspėjimus apie įeinančius skambučius ir žinutes.
Ekrano atspalviai – pažymėkite, kad nustatytumėte tamsesnį ekrano kontrastą.
Šrifto dydis – nustatomas šrifto dydis.
Lietimo mastelis – leidžia padidinti ir mažinti mastelį triskart bakstelėjus ekraną.
Ekrano spalvų invertavimas – pažymėkite, kad pakeistumėte ekrano ir turinio 
spalvas.
Ekrano spalvų reguliavimas – leidžia pakeisti ekrano ir turinio spalvas.