LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės
6
Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes įkaitęs jis gali sukelti 
gaisro pavojų.
Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip 
benzenas, skiediklis ar alkoholis).
Draudžiama krauti telefoną, padėjus jį ant minkštų baldų.
Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti 
informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
Tokius priedus, kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti 
anteną.
Nenaudokite, nelieskite bei nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio 
ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano 
stiklui garantija netaikoma.
Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. 
Kai kalbate telefonu ypač ilgai, jei nėra tinkamos ventiliacijos, telefonui liečiantis 
tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl, kalbėdami 
telefonu, būkite atsargūs.
Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite 
pagreitinti džiuvimo proceso ir nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio, 
pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo. 
Dėl skysčio telefono viduje pasikeis vidinės gaminio etiketės spalva. Skysčio 
sugadintam prietaisui garantija netaikoma.