LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
68
69
Telefono programinės įrangos naujinimas
PASTABA 
Telefono programinės įrangos naujinimo procese iš vidinės telefono 
saugyklos gali būti prarasti visi jūsų asmeniniai duomenys, įskaitant 
informaciją apie jūsų Google paskyrą, visas kitas paskyras, jūsų sistemos / 
programų duomenis ir nustatymus, bet kokias atsisiųstas programas ir jūsų 
DRM licenciją. Todėl LG rekomenduoja prieš naujinant telefono programinė 
įrangą sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją. LG neprisiima 
atsakomybės dėl prarastų asmeninių duomenų.
Ši funkcija priklauso nuo tinklo paslaugos teikėjo, regiono arba šalies.