LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
70
Apie šį naudotojo vadovą
Apie šį naudotojo vadovą
Prieš pradėdami naudoti savo įrenginį, prašom atidžiai perskaityti šį vadovą. Taip bus 
užtikrinama, kad savo telefoną naudosite saugiai ir teisingai.
Kai kurie šiame vadove pateikti vaizdai ir ekrano nuotraukos jūsų telefone gali 
atrodyti skirtingai.
Jūsų turinys gali skirtis nuo galutinio produkto arba nuo paslaugų tiekėjo / ryšio 
bendrovių pateiktos programinės įrangos. Šis turinys gali būti keičiamas iš anksto 
nepranešus. Naujausią šio vadovo versiją rasite apsilankę LG interneto svetainėje 
www.lg.com.
Jūsų telefono programos ir jų funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies, regiono 
ar įrangos techninių duomenų. LG neatsako už veikimo problemas, kurios kyla 
naudojant ne LG, o kitų tiekėjų sukurtas programas.
LG neatsako už veikimo našumo ar suderinamumo problemas, atsiradusias dėl 
redaguotų registrų nustatymų arba operacinės sistemos programinės įrangos 
pakeitimų. Dėl bandymo prisitaikyti savo operacinę sistemą jūsų įrenginys arba jo 
programos gali tinkamai neveikti.
Programinei įrangai, garso įrašams, darbalaukio fonams, paveikslams ir kitai 
medijai, pateikiamai su jūsų įrenginiu, suteikiama riboto naudojimo licencija. Jei 
nukopijuosite ir naudosite šią medžiagą komerciniais ar kitokiais tikslais, galite 
pažeisti autorių teisių įstatymus. Būdami naudotoju, jūs visiškai atsakote už 
neteisėtą medijos naudojimą.
Duomenų paslaugoms, pvz., naudojantis žinučių sistema, atnaujinant, atsisiunčiant, 
automatiškai sinchronizuojant ir naudojant vietos nustatymo paslaugas, gali būti 
taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite 
duomenų planą, kuris atitiktų jūsų poreikius. Kreipkitės į savo paslaugų teikėjus, kad 
gautumėte daugiau informacijos.
Apie šį naudotojo vadovą