LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
70
71
Apie šį naudotojo vadovą
Prekių ženklai
Autorių teisės © 2015 „LG Electronics, Inc.“ Visos teisės saugomos. LG ir LG 
logotipas yra registruoti „LG Group“ ir susijusių organizacijų prekių ženklai. Visi kiti 
prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
„Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Hangouts™“ ir „Play 
Store™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
„Bluetooth “ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ pasaulinis prekės ženklas.
„Wi-Fi “ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.
Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra atitinkamų savininkų nuosavybė.