LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
72
73
Trikčių šalinimas
Šiame skyriuje aprašytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi 
telefonu. Kai kurioms problemoms išspręsti turėsite kreiptis į klientų aptarnavimo 
tarnybą, tačiau daugelį jų galite lengvai pašalinti patys.
Pranešimas
Galimos 
priežastys
Galimi taisymo būdai
SIM arba 
USIM 
kortelės 
klaida
Telefone nėra SIM / 
USIM kortelės arba 
ji įdėta netinkamai.
Įsitikinkite, kad SIM ar USIM kortelė 
įdėta tinkamai.
Neprisijungiama 
prie tinklo 
/ Dažnai 
atsijungiama 
nuo tinklo
Signalas yra 
silpnas arba esate 
ne ryšio zonoje.
Paeikite prie lango ar į atvirą vietovę. 
Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties 
žemėlapį.
Operatorius 
pradėjo teikti 
naujas paslaugas.
Patikrinkite, ar SIM ar USIM kortelė 
nėra senesnė nei 6–12 mėn. Jei taip 
yra, pakeiskite savo SIM ar USIM 
kortelę artimiausioje tinklo teikėjo 
atstovybėje. Kreipkitės į paslaugos 
teikėją.
Kodai 
nesutampa
Norėdami pakeisti 
saugos kodą, turite 
patvirtinti naująjį 
kodą jį dar kartą 
įvesdami.
Jei pamiršote kodą, kreipkitės į savo 
paslaugų teikėją.
Du jūsų įvesti kodai 
nesutampa.
Trikčių šalinimas